Blog

Jak vytvořit koučovací dohodu?

Jak vytvořit koučovací dohodu?

Jak uzavřít koučovací dohodu? Co je to koučovací dohoda? Když vstoupíte do obchodu, objeví se prodavač, který se vás zeptá: „Jak vám mohu pomoci?“. Když si vezmete taxi, zeptá se vás taxikář: „Kam chcete jet?“. V každém profesionálním vztahu je pravděpodobnost...

How to Establish a Coaching Agreement?

How to Establish a Coaching Agreement?

How to Establish a Coaching Agreement? What is a coaching agreement? When you enter a store there is a shop assistant who asks you: "How can I help you?". When you take a taxi, the taxi driver asks you: "Where would you like to go?". In any professional relationship,...

Jak vést konverzaci zaměřenou na řešení?

Jak vést konverzaci zaměřenou na řešení?

Jak vést konverzaci zaměřenou na řešení? „Je to špatný pozorovatel, ten kdo si nevšimne, že podnětný rozhovor mezi dvěma osobami brzy vytvoří podmínky, při kterých vznikají myšlenky, které by sám nebo v jiné společnosti nedokázal vyprodukovat.“ (Fleck et al., 2008)...

Koučování zaměřené na řešení

Koučování zaměřené na řešení

Koučování zaměřené na řešení Koučování zaměřené na řešení je způsob konverzace. Je to jednoduché, ne snadné. V konverzaci zaměřené na řešení nenajdete žádné magické vzorce ani speciální techniky. Při důsledném používání má přístup zaměřený na řešení potenciál změnit...

Co je koučink?

Co je koučink?

Co je koučink? Poradenství, terapie, mentorování, školení, koučování. Co znamenají tyto pojmy? Slyším příliš často jak je lidi používají jako synonyma. Nelíbí se mi to, protože zaměňování těchto termínů nakonec není prospěšné pro nikoho. Vytváří zmatek. Lidé obvykle...

How to have a Solution-focused conversation?

How to have a Solution-focused conversation?

How to have a Solution-focused conversation? "He is a poor observer who does not notice that a stimulating conversation between two persons soon creates a condition in which each utters thoughts he would not have been able to produce by himself or in different...